Gezamenlijk

Respect

Open

Eigen

Inspireren

Wij zijn een integraal kindcentrum in het mooie dorp Goudswaard. Peuterspeelzaal, basisonderwijs èn kinderopvang op één locatie en vanuit één beleid. Samen met de bibliotheek zijn we gevestigd in een multifunctionele accommodatie: MFA De Gouwaert. Wij bieden kinderen van peuter tot puber een vertrouwde, leerrijke omgeving!

Wij hebben veel aandacht voor het individuele kind. We doen er zoveel mogelijk aan onze leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Hierbij vinden we het heel belangrijk dat de leerlingen zich prettig en veilig voelen op onze school.

IKC De Gouwaert is onderdeel van De Hoeksche School. De kracht van De Hoeksche School ligt in de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 18 jaar. Vanuit één visie en gedeelde waarden werken kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samen aan de ontwikkeling van het kind.

Contact

Nicolaas van Puttenstraat 20
3267 AN Goudswaard

Maandag, dinsdag en donderdag
8.30 – 14.30 uur
Lunchpauze 12.00 – 12.30

Woensdag en vrijdag
8.30 – 12.30 uur

0186-691400 
info.degouwaert@dehoekscheschool.nl