Vakantierooster

Schooljaar 2023-2024

 
Herfstvakantie

Zaterdag 14-10-2023 t/m zondag 22-10-2023

Kerstvakantie

Zaterdag 23-12-2023 t/m zondag 07-01-2024

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 17-02-2024 t/m zondag 25-02-2024

Goede vrijdag / Pasen

Vrijdag 29-03-2024 t/m maandag 01-04-2024

Meivakantie

Zaterdag 27-04-2024 t/m zondag 12-05-2024

Pinksteren

Maandag 20-05-2024

Zomervakantie

Zaterdag 13-07-2024 t/m zondag 25-08-2024

 

De data voor de herfst-, kerst, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema van het Ministerie van OCW. De vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.