Wat we willen bereiken met ons onderwijs

Weten en doen

 • Kinderen hebben een goede beheersing van taal en rekenen (1F, 2F/1S referentieniveaus);
 • Kinderen maken een brede ontwikkeling door (weten/doen, samen/zijn), met bijzondere aandacht voor rekenen en taal in relevante betekenisvolle contexten;
 • Kinderen leren hun hoofd, hart en handen te gebruiken;
 • Kinderen denken en handelen vanuit nieuwsgierigheid en mogelijkheden en onderzoeken daarbij hun eigen vraagstukken;

Samen

 • Kinderen leren over hun rol en positie als democratisch burger in de maatschappij;
 • Kinderen leren dat leren een sociaal proces is, leren doe je zelf en samen met de ander;

Persoonsvorming

 • Kinderen maken een cognitief-intellectuele als sociaalemotionele ontwikkeling door;
 • Kinderen leren wie ze zelf zijn als mens, wat ze ambiëren in het leven, wat hun capaciteiten zijn en hoe ze kunnen vertrouwen op zichzelf (self efficacy);
 • Kinderen leren zichzelf te sturen via reflectie;
 • Kinderen leren door te zetten, discipline te tonen en het eigen leervermogen te benutten;
 • Kinderen leren executieve functies te ontwikkelen (impulsbeheersing, concentratie, flexibiliteit, prioriteiten stellen.