Onze school

Gezamenlijk

Respect

Open

Eigen

Inspireren

Van peuter tot puber

Iedereen welkom bij De Gouwaert

De Gouwaert is een integraal kindcentrum (IKC). Dat houdt in dat kinderen op onze peuterspeelzaal terecht kunnen, op ons kinderdagverblijf, en de basisschool. Van peuter tot puber, voor elk kind is plek!

Een IKC heeft één pedagogisch klimaat en doorgaande leerlijnen. De directeur van het IKC is verantwoordelijk voor het totale beleid. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken als één team en vullen elkaar aan bij de begeleiding van de kinderen. Zo wordt gebruik gemaakt van verschillende expertises en ontstaat rust en duidelijkheid voor kinderen en ouders.